Risicomanagement in de sneeuw

Risicomanagement of risicobeheer is een continu proces dat ten aanzien van de doelstelling risico's identificeert en beoordeelt. En risico’s op alpien gebied, vooral de acceptatie daarvan, is een analoog en persoonlijk proces waarbij vele variabelen de beslismomenten beïnvloeden. Zo valt er van een helling waar sneeuw op ligt niet te zeggen of hij lawineveilig is of niet. Alleen is op de ene helling de kans veel groter dan op de andere.

Bij het risicomanagement in de sneeuw gaat het om die twee fatoren:
1* Bepalen hoe groot het lawinerisico is op een bepaalde helling, en bepalen hoe groot de gevolgen van die lawine voor jou en jouw tochtgenoten is, en..
2* Dit risico een plaats geven in jouw eigen beleving van dat moment…
Bij het bepalen van het lawinerisico is scholing noodzaak. Sneeuwkunde, natuurkunde, structuren van kristallen, hechting.. Verder is alpien inzicht van groot belang: inschatten van hellingshoeken, de invloeden van zon, weer en wind, en het herkennen van signalen in het terrein. Dit is de basis. De tweede vraag is wellicht even belangrijk.. wat doe jij er zelf mee???

Tijdens de trainingen wordt aandacht besteed aan de theorie, en leer je dat sneeuw een prachtige dynamische materie is. Je leert er mee om te gaan, en je leert het te herkennen, te lezen, in alle facetten, en je leert de risico’s te zien en te accepteren.
Je leert omgaan met lawinepieps, en met lawine-airbags, je leert de relatieve veiligheid die het geeft inzien, en je leert het een plaats te geven in je gedrag in de bergen.