Portfolio

Working Space

Still working on this...

U verlaat Carnegie Cottage via de hoofduitgang. Loop naar het bospad, links van een groot informatiepaneel. Ga dit pad in. Steek de grote zandkruising over en loop rechtdoor. Neem het eerste brede zandpad naar rechts en houd na circa 50m, op de Y-splitsing, links aan. Blijf op dit zandpad door de bosschages dat u naar een open vlakte brengt (met links een hek). Koers over deze vlakte naar de bosrand bij de heuvelrug. Volg de voet van deze rug naar rechts tot de klimduin (zeer breed zandpad). Klauter linksaf omhoog. Draai bovenaan even om en u wordt getrakteerd op een schitterend uitzicht. In de verte ligt het startpunt verscholen.

Daal de heuvel aan de andere kant af. Met een bocht naar links komt u bij een T-splitsing. Sla rechtsaf en op de volgende T-splitsing linksaf, het smaller wordende grazige paadje in.

In dit Otterlosche Bosch komt u vrijwel niemand tegen. De kans is groot dat u wild ziet mits u (muis)stil bent.

Na ruim 700m, na een rood paaltje, gaat de gemarkeerde route naar links, negeer dit. Let op, u gaat rechtdoor! Na circa 250m buigt het 'hoofdpad' weer wat naar links. Een vaag paadje gaat nog rechtdoor; u slaat nu wel linksaf.

Ga op de kruising rechtsaf. Na een ‘holle’ weg over het heuveltje passeert u twee maal een verbodsbord links van het pad. Wandel door tot de kruising net voor het jeneverbesbos. Sla linksaf en loop naar de T-splitsing. Ga hier scherp rechtsaf het jeneverbesbos in.

de_CH_informalGerman